Suwalszczyzna kraina jak baśń
Strona Główna STRONA GŁÓWNA
Mapa Strony MAPA STRONY
Suwalszczyzna - kraina jak baśń
Suwalszczyzna - kraina jak baśń
Szlaki turystyczne
 
szlaki rowerowe
szlaki kajakowe
szlaki piesze
szlaki konne
szlaki narciarskie
ścieżki edukacyjne
imprezy w regionie
  imprezy cykliczne
 
Newsletter
Wprowadź adres e-mail
 
aby otrzymywać informacje o najbliższych imprezach w regionie Suwalszczyzny.
adres e-mail
 
Imprezy
Cykliczne na Suwalszczyźnie
 
Atrakcje i imprezy kulturalne

Ogólnopolski Rajd Narciarski "Wędrówki Północy" - okres ferii zimowych.
Impreza coroczna organizowana przez Oddział PTTK w Suwałkach. Podczas Rajdu organizowanych jest kilka tras, mających na celu ukazanie piękna, promocję turystyczną regionu oraz upowszechnianie form czynnego wypoczynku. W imprezie bierze udział około 200 osób. Od kilku lat jedna - dwie trasy organizowane są również za granicą.

ZIMOWE SPOTKANIA W TURTULU - okres ferii zimowych
Impreza coroczna organizowana przez Suwalski Park Krajobrazowy. Podczas spotkań dzieci i młodzież uczestniczy w zimowym programie edukacyjno-rekreacyjnym, w ramach którego prowadzone są zajęcia plastyczne, ruchowe (wędrówki po SPK, zabawy na śniegu) oraz edukacyjne (prezentacje multimedialne na temat Parku). W imprezie bierze udział około 200 osób.

KARNAWAŁ LUDOWY WE WRONOWIE - koniec stycznia (niedziela) w zależności od końca karnawału;
Impreza ludowa, prezentacja zespołów ludowych Suwalszczyzny, biesiada regionalna; odbywa się w Szkole Podstawowej we Wronowie. Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach, Zespół "Zorniczeńka" z Wysokiego, Szkoła Podstawowa we Wronowie.

KAZIUK SUWALSKI - niedziela w ok. 4 marca (imieniny Kazimierza)
Impreza coroczna organizowana przez Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach. Jarmark tradycyjnego rękodzieła ludowego oraz pieśni wielkopostnej z czasów zbliżonych do współczesnych św. Kazimierzowi (przygotowanie zespołów folklorystycznych do wykonywania średniowiecznych pieśni). Jarmark wywodzi się z tradycji wileńskiej, jest przeniesiony do realiów miejskich Suwałk. Miejsce imprezy - ulica A. Patli w Suwałkach, przy kościele Św. Kazimierza Królewicza.

WIOSENNA AKCJA CZYNNEJ OCHRONY TRAS MIGRACJI PŁAZÓW - marzec-kwiecień.
Impreza coroczna organizowana przez Suwalski Park Krajobrazowy. Co roku wiosną płazy przechodzą z lasów i pól do zbiorników wodnych, gdzie się rozmnażają. Kiedy trasa tej wędrówki przecina jezdnię tysiące płazów ginie pod kołami samochodów. Suwalski Park Krajobrazowy od kilku już lat, wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników SPK "Kraina Hańczy", prowadzi akcję czynnej ochrony tras migracji płazów, która polega na:
-ustawieniu foliowych barierek wzdłuż jezdni,
-wykopaniu kilku dołków wzdłuż foli, w których będą gromadzić się płazy,
-oraz przenoszeniu zwierząt na drugą stronę jezdni.

W akcję zaangażowane są również dzieci i młodzież ze szkół z terenu Parku i jego otuliny oraz uczniowie suwalskich szkół średnich. Do tej pory udało się uratować kilka tysięcy płazów.

DZIEŃ ZIEMI - 21 kwiecień
Impreza coroczna organizowana na swoich terenach przez Wigierski Park Narodowy i Suwalski Park Krajobrazowy.
Wigierski Park Narodowy - oferta skierowana jest do mieszkańców Parku: grup szkolnych i osób indywidualnych.

Suwalski Park Krajobrazowy - skierowana głównie do uczniów szkół podstawowych. Odbywa się w siedzibie SPK w Turtulu. Celem imprezy jest promocja walorów przyrodniczo-krajobrazowych Parku oraz integracja dzieci i młodzieży z różnych szkół. Podczas imprezy przewidziane są różne atrakcje m.in. gry i zabawy, wyprawy terenowe, ognisko.

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL LUDOWYCH ZESPOŁÓW TANECZNYCH "ŹRÓDLISKA" - maj

Impreza organizowana przez Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach. Największe święto tańca tradycyjnego w regionie, popularyzujące oryginalne tańce, pieśni i obrzędy krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Na "Źródliska" zapraszane są zespoły prezentujące najbardziej wiarygodny, źródłowy taniec ludowy. Festiwal organizowany jest w systemie biennale. Najbliższa edycja odbędzie się w 2008 roku.

MAJÓWKA WIGIERSKA - długi weekend na przełomie kwietnia i maja
Impreza organizowana przez Dom Pracy Twórczej w Wigrach. "Majówka Wigierska" to cykl wydarzeń artystycznych promujących dziedzictwo kulturalne regionu oraz promujące narodowe tradycje patriotyczne. Majówka stanowi doskonałą okazję do odbycia podróży kulturowej, jak i przyrodniczej szlakami Suwalszczyzny. Przedsięwzięcie to prezentuje budzącą się po zimie przyrodę. Czas majówkowy to doskonała okazja do spędzenia wolnego czasu w otoczeniu przyrody, przypomnienie dawnych tradycyjnych form wypoczynku rodzinnego. Tawerna DPT w Wigrach.

SZTAFETA OBSZARÓW CHRONIONYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - maj-czerwiec
Głównym organizatorem jest Wigierski Park Narodowy.
Ideą Sztafety Rowerowej jest promocja przyjaznych środowisku form aktywnego wypoczynku na szlakach przebiegających przez najpiękniejsze i najcenniejsze regiony województwa podlaskiego. Każdego roku trasę Sztafety Rowerowej o długości ok. 600 km, podzieloną na odcinki 5-20 kilometrowe pokonuje ponad 1000 osób.
Uczestnikami imprezy są przede wszystkim uczniowie starszych klas szkół podstawowych (klasa 6), młodzież gimnazjalna i szkół średnich wraz z opiekunami oraz pracownicy obszarów chronionych, osoby zapewniające opiekę medyczną i policja.
Dzieci i młodzież uczestniczące w rajdzie biorą również udział w etapowych konkursach wiedzy przyrodniczej, których laureaci rywalizują w Konkursie Finałowym Wiedzy odbywającym się ostatniego dnia trwania Sztafety.
W organizację sztafety od początku jej istnienia zaangażowało się siedem obszarów chronionych województwa podlaskiego: Białowieski Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy, Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej oraz Suwalski Park Krajobrazowy.

FESTYN "W CIENIU RYBACKIEJ SIECI" - czerwiec
Impreza organizowana przez Wigierski Park Narodowy w miejscowości Czerwony Folwark przy wystawie "Historia i tradycje rybołówstwa nad Wigrami".

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRÓW DZIECI I MŁODZIEŻY "Wigraszek" - czerwiec
Impreza organizowana przez Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach. Podsumowanie całorocznej pracy młodych zespołów teatralnych z Polski i krajów ościennych. Czterodniowym prezentacjom konkursowym towarzyszy wystawa rekwizytów teatralnych oraz warsztaty teatralne dla uczestników. Organizowane również są edukacyjne wyprawy plenerowe związane z historią i legendami regionu.

OGóLNOPOLSKI Rajd Wielodyscyplinowy po Wigierskim Parku Narodowym - okolice terminu świąt Bożego Ciała.
Impreza coroczna, organizowana w  przez Oddział PTTK w Suwałkach i Wigierski Park Narodowy. Przygotowywanych jest kilka tras, m.in. kajakowa, rowerowa, konna. Zapewniona jest opieka przewodników i ratowników oraz kajaki, przewóz bagaży, noclegi oraz ubezpieczenie uczestników.

Rodzinny Rajd Sobótkowy Pieszy - 24 czerwca.
Impreza organizowana przez Oddział PTTK w Suwałkach. Biorą w nim udział całymi rodzinami członkowie i sympatycy Oddziału. Odbywa się w Starym Folwarku na terenie Ośrodka PTTK. Przewidziane są atrakcje dla maluchów oraz dla dorosłych: spacer, pogadanka, ognisko, szukanie kwiatu paproci, wicie i puszczanie wianków. W imprezie bierze udział około 60 osób.

PALINOCKA - 24 czerwca
Impreza folkowa, plenerowa, występy zespołów, kuchnia regionalna, pokazy sztucznych ogni.
Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach, Urząd Gminy Raczki. Miejsce imprezy: plaża nad rzeką Rospudą w Raczkach.

FESTYN JAĆWIESKI w SZWAJCARII k. Suwałk (termin zmienny - w 2007 r. w dniach 3-4 sierpnia)
Impreza coroczna organizowana przez Muzeum Okręgowe w Suwałkach. Festyn Archeologiczny odbywa się w Szwajcarii koło Suwałk w pobliżu słynnego cmentarzyska kurhanowego z okresu wpływów rzymskich i wędrówki ludów. W jego trakcie prezentowane są m. in. dawne metody wyrobu naczyń, odzieży i broni. Uczestnicy mogą spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku lub kuszy bądź na własnej skórze "wypróbować" narzędzia tortur. Festynowi towarzyszą pokazy walk wojów, a także inscenizacje, m.in.: pogrzeb wodza jaćwieskiego, obrzędy zaślubin czy sąd nad czarownicą, podbój Jaćwieży przez Krzyżaków, wyprawa księcia kijowskiego Włodzimierza na Jaćwingów i wiele innych.

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYCZNY "WIOSŁO JAĆWINGA" - czerwiec/lipiec
Impreza coroczna organizowana przez Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach. Przegląd i prezentacja młodego nurtu muzyki - rock, blues, jazz, uprawianego przez muzyków z Polski, Litwy, Białorusi, Rosji i Niemiec. Festiwal skierowany jest do ludzi młodych, mieszkańców i turystów odwiedzających nasze miasto. Oprócz wykonawców zagranicznych zapraszamy wykonawców rodzimych, głównie z regionu północno-wschodniego.

Nierozerwalną częścią festiwalu są wieczorne spotkania jam session, które stwarzają możliwość wspólnego grania i wymiany doświadczeń muzycznych. Oprócz koncertów i spotkań jam session proponujemy warsztaty muzyczne prowadzone przez zawodowców i profesjonalistów.

MIĘDZYNARODOWE RECITALE CHÓRALNE "HORA CANTAVI" - czerwiec/lipiec
Impreza coroczna organizowana przez Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach. Uczta dla smakoszy śpiewu chóralnego. W programie m.in. wieczorne koncerty w konkatedrze św. Aleksandra w Suwałkach, widowisko plenerowe w Wigrach, liczne koncerty chórów uczestniczących w konkursie oraz koncert galowy.

wYCIECZKI ROWEROWE "POZNAJ WIGIERSKI PARK NARODOWY NA ROWERZE" - w każdy wakacyjny czwartek.
Edukacyjne wycieczki rowerowe skierowane są zarówno do turystów, jak i mieszkańców regionu. Trasy prowadzą przez najatrakcyjniejsze tereny - ścieżki edukacyjne i szlaki turystyczne WPN. Zapewniona jest opieka przewodnika. Istnieje możliwość wypożyczenia roweru w WPN.

Wakacje na rowerze z PTTK - w każdy wakacyjny piątek.
Impreza organizowana przez Oddział PTTK w Suwałkach. Rajdy rowerowe skierowane są zarówno do turystów, jak i mieszkańców regionu. Trasy liczą około 30 km i prowadzą przez najatrakcyjniejsze tereny regionu pod opieką przewodnika PTTK.

MIĘDZYNARODOWY PLENER MALARSKI "U ŹRÓDŁA" (1-14 lipca)
Impreza coroczna organizowana przez Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach. Międzynarodowy plener malarski poświęcony kulturowym i przyrodniczym pejzażom Suwalszczyzny. Uczestnikami są artyści z Polski, Litwy, Białorusi, Łotwy, Ukrainy, Rosji i Francji. Miejsce pleneru - gdzieś w pięknych okolicach regionu.

SPOTKANIA NA POGRANICZU - pierwsza połowa lipca (sobota i niedziela)
Impreza 2-dniowa organizowana przez Urząd Gminy i Świetlicę Gminną w Szypliszkach. Pierwszego dnia (sobota) wieczorem w Kaletniku, drugiego dnia (niedziela) po mszy w Becejłach na terenie szkolnym. Odbywają się występy zespołów folklorystycznych z Polski, Białorusi, Ukrainy oraz kiermasz twórczości ludowej. Po występach zespołów zabawa ludowa.

SUWALSKI JARMARK FOLKLORU oraz MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL JADŁA KRESOWEGO "BLINY, CEPELINY, PIEROGI ..." - lipiec
Impreza organizowana przez Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach. Promocja regionalnych wyrobów (tradycyjnych potraw i wyrobów rzemiosła ludowego) Suwalszczyzny oraz przygranicza białoruskiego i litewskiego. Podczas Festiwalu Jadła Kresowego tradycyjną kuchnię prezentują karczmy.

Jarmark jest również prezentacją tradycyjnych zespołów folklorystycznych z terenu Suwalszczyzny i przygranicza - eliminacją zespołów do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu n. Wisłą. Prezentacja połączona jest z kiermaszem tradycyjnej sztuki ludowej i rzemiosła artystycznego. Miejsce imprezy: park Konstytucji 3 Maja w Suwałkach

ŚWIĘTO CHLEBA - DOŻYNKI PARAFIALNO-GMINNE W BECEJŁACH - termin zmienny lipiec/sierpień
Impreza organizowana przez Urząd Gminy i Świetlicę Gminną w Szypliszkach. Podczas imprezy odbywa się konkurs i wystawa wieńców dożynkowych, występy zespołów ludowych oraz zabawa ludowa.

LATO Z RADIEM 5 - termin zmienny lipiec/sierpień
Impreza plenerowa, występy zespołów, konkursy.
Organizatorzy: Agencja Reklamowa Radia 5, Urząd Gminy Raczki, Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach. Plaża nad Rospudą, Raczki

FESTYN "NA PRZEROŚLSKIM RYNKU" - 12 sierpnia
Impreza coroczna organizowana przez Gminny Ośrodek Kultury i Urząd Gminy w Przerośli. Odbywa się co roku na uroczystość Odpustu Przemienienia Pańskiego (zazwyczaj w połowie sierpnia) na Rynku w centrum miejscowości Przerośl. Podczas  festynu możemy zobaczyć występy zespołów ludowych z całego regionu ( w tym zespoły z Przerośli "Przeroślaki" i "Znaroku") oraz uczestniczyć w
licznych konkursach. Festyn kończy zabawa do późnych godzin nocnych.

Regaty o Puchar Dyrektora WPN - 15 sierpnia.
Impreza organizowana przez Oddział PTTK w Suwałkach. Głównym celem Regat jest zapewnienie turystom oraz Suwalczanom z całymi rodzinami odpoczynku nad jeziorem Wigry i wspólnej weekendowej zabawy (koncerty, konkursy, przejażdżki jachtami).

"Spotkanie z piosenką szantową nad Wigrami" - 15 sierpnia.
Impreza cykliczna, organizowana przez Oddział PTTK w Suwałkach. Podstawowym celem imprezy jest promocja regionu, a w szczególności okolic jeziora Wigry, jako regionu turystycznego związanego z turystyką wodną. Ponadto realizowana jest promocja aktywnego wypoczynku całych rodzin przy muzyce szantowej.

JARMARK WIGIERSKI - 15 sierpnia i okolice
Impreza organizowana przez Dom Pracy Twórczej w Wigrach. Impreza kilkudniowa. Jarmark Wigierski nawiązuje do tradycji jarmarków, pełniących niegdyś funkcje nie tylko handlowe ale także, a może przede wszystkim, bardzo ważne funkcje społeczne i kulturalne. Jarmarki były bowiem miejscem spotkań między ludźmi i między kulturami. Generowały różnego rodzaju zdarzenia twórcze i artystyczne. Przyciągały ludność z okolicy bliższej i dalszej, tworząc swoisty tygiel, w którym mieszały się języki i obyczaje, wzbogacając miejscową tkankę kulturową. Jest on jedną z najważniejszych tego typu imprez w regionie, wpisującą się w ponad trzechsetletnią tradycję odpustów wigierskich przypadających na Święto Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny. Tawerna DPT w Wigrach.

FESTYN PIOSENKI BIESIADNEJ w FILIPOWIE - 15 sierpnia
Impreza coroczna organizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Filipowie. Współorganizatorem jest Starostwo Powiatowe w Suwałkach. Biorą w nim udział mieszkańcy gminy oraz wszyscy chętni. Odbywa się na terenie Filipowa. Wspólną zabawę zapewniają zespoły muzyczne oraz folklorystyczne.

Festiwal Kultury CELTYCKIEJ w Dowspudzie - druga połowa sierpnia (piątek, sobota, niedziela). 
W ruinach romantycznego pałacu koncertują zespoły folkowe, wykonujące przede wszystkim muzykę wywodzącą się z dawnej działalności kulturowej Celtów, a więc dzisiejszej Irlandii, Wielkiej Brytanii i Francji oraz wschodnich terenów Polski. Dzięki wspaniałej atmosferze, festiwal zyskał sobie zarówno stałą publiczność, jak i trwałą sympatię gwiazd, które odwiedzają Dowspudę co roku (jak np. Kwartet Jorgi, Open Folk czy Carrantuohill). Ostatnio rozszerzono formułę festiwalu - odwołano się do tradycji słowiańskiej i litewskiej.

Jest to impreza zainspirowana przeszłością hrabstwa Dowspuda. XIX wieczny właściciel dóbr dowspudzkich - hrabia Ludwik Michał Pac - wybudował tu pałac w stylu neogotyku angielskiego, a do swoich okolicznych włości ziemskich sprowadził 500 farmerów szkockich, których potomkowie żyją tu do dziś. Widzowie są nie tylko odbiorcami, ale mogą brać kreatywny udział w imprezie, stąd seria warsztatów muzycznych i cieszących się dużym powodzeniem warsztatów tanecznych. Obok muzyki i tańca festiwal jest znakomitym miejscem na prezentacje plastyczne, fotograficzne i literackie związane z tematyką celtycką, stąd organizowane są wystawy i spotkania z twórcami. Polecamy www.dowspuda.artist.pl

Pomysłodawcą Festiwalu Kultury Celtyckiej w Dowspudzie jest Wójt Gminy Raczki - Roman Fiedorowicz, głównym organizatorem - GOK Raczki i Urząd Gminy Raczki.

Ogólnopolskie Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Wigry - w pierwszą niedzielę września.
Impreza organizowana przez Oddział PTTK w Suwałkach. Regaty odbywają się w trzech klasach: omega drewniana, omega plastikowa, jacht kabinowy open. Celem imprezy jest popularyzacja walorów krajobrazowych Suwalszczyzny, rozbudzanie pasji żeglarskich, integracja środowiska oraz podtrzymywanie tradycji żeglarskich związanych z jeziorem Wigry.

Z WIZTĄ U PACA - POWIATOWE śWIĘTO PLONÓW - pierwsza połowa września (termin zmienny).
Impreza organizowana przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach w Dowspudzie k. Raczek. Impreza jednodniowa, zawsze w niedzielę. Poza tradycyjnym konkursem wieńców dożynkowych, występami zespołów ludowych z terenu powiatu, odbywa się inscenizacja przyjęcia żeńców z włości przez hrabiego Ludwika Michała Paca i jego małżonkę. Dodatkowo kiermasz rękodzieła i wyrobów lokalnych oraz wystawa sprzętu rolniczego i środków produkcji rolnej. Imprezę wieńczy występ zespołu - gwiazdy wieczoru.

ŚWIĘTO SIEI - wrzesień
Impreza organizowana przez Dom Pracy Twórczej w Wigrach. Święto Siei jest projektem, który podkreśla wigierską legendę o Siei, a tym samym ukazuje tradycje związane z rybołówstwem na ziemiach wigierskich. Święto Siei jest również pretekstem do uczczenia nadejścia jesieni. Jesień to szczególna pora roku - z jednej strony jest czasem zbiorów, bogactwa i przepychu barw, dojrzałości i pełni, z drugiej zaś jest to czas zadumy, refleksji i wyciszenia, czasem zatrzymania pomiędzy gwarnym i upalnym latem, a mroźną i srogą zimą. Szczególnie zachwycająca jest jesień na Suwalszczyźnie, gdzie naturalne piękno krajobrazu w tym czasie nabiera dostojeństwa i niemal baśniowego uroku. Wydaje się faktem naturalnym, że to właśnie stąd, pochodząca z Suwalszczyzny największa polska bajkopisarka Maria Konopnicka, musiała czerpać inspiracje do swoich opowieści. Tawerna DPT w Wigrach.

AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA - wrzesień
Impreza cykliczna organizowana na swoich terenach przez Wigierski Park Narodowy i Suwalski Park Krajobrazowy. Przez cały tydzień dzieci i młodzież uczestniczy w sprzątaniu szlaków turystycznych i ścieżek poznawczych. Efektem podejmowanych działań są czyste wsie, lasy, jeziora i rzeki. Akcja kończy się wspólnym spotkaniem przy ognisku. Mogą w niej brać udział grupy zorganizowane i osoby indywidualne. W SPK co roku uczestniczy w niej około 500 uczniów i nauczycieli.

PIĘKNO HAFTEM WYSZYWANE - październik
Impreza coroczna organizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Filipowie. Pierwsza edycja konkursu hafciarskiego organizowanego corocznie. Brać będą w nim udział wszyscy chętni z terenu gminy Filipów. Celem jest promocja regionu, zachowanie i promowanie dorobku kulturowego, przekazywanie go młodszym pokoleniom.

SUWALSKIE SPOTKANIA GOSPEL & JAZZ - listopad
Impreza coroczna organizowana przez Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach. Na spotkania, organizowane od 2001 roku, zapraszane są zespoły o wysokim poziomie artystycznym z Polski, Białorusi i Litwy, a koncerty otwierały grupy  jazzowe i swingowe działające na terenie Suwałk. Od 2004 r. spotkania stały się imprezą dwudniową odbywającą się w kilku miejscach naszego miasta (sala widowiskowa, restauracje i kościoły). Na spotkaniach zagrali już: Nord Pole Band (Suwałki), Julia Jazz Trio (Litwa), Big Band (Białoruś), Q-rek Group (Toruń), Komitywa Jazz Quartet (Suwałki), Alchemik (Warszawa), Soul Connection Gospel Group (Warszawa), Ture Up Lithuanian Jazz Trio (Litwa), Neda feat. Vilnius Jazz Quartet (Litwa), Knyaz Mishkin (Białoruś).

OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA Z MONODRAMEM "O ZŁOTĄ PODKOWĘ PEGAZA" - grudzień
Impreza coroczna organizowana przez Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach. Jest to realizacja unikatowej formuły konkursu teatralnego w skali kraju. To miejsce spotkań i prezentacji młodych i bardzo młodych aktorów. W jury zasiadają znawcy tej dziedziny sztuki teatralnej oraz pracownicy pracujący z dziećmi i młodzieżą. Ich rola to nie tylko krytyczna ocena, ale przede wszystkim pomoc w rozwijaniu uzdolnień uczestników oraz motywowanie instruktorów i nauczycieli do dalszej pracy.

SPOTKANIA TEATRALNE "ZA KURTYNKĄ" (styczeń - czerwiec, wrzesień - grudzień)
Cykl imprez corocznych organizowanych przez Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach. Spektakle teatralne dla najmłodszych, połączone z warsztatami i pokazem kulis teatru.

WSZECHNICA WIGIERSKA
Organizowana jest przez Wigierski Park Narodowy. Pierwsza z cyklu konferencji zaplanowana została na maj "Społeczne funkcje parku narodowego", druga na listopad "Ryby wód wigierskich i ich ochrona". Zadanie zostanie zrealizowane po pozyskaniu dodatkowych źródeł finansowania.

(układ chronologiczny - stan na dzień 12.07.2007; opracow. BB na podst. otrzymanych materiałów)

 
O Suwalszczyźnie | Atrakcje | Mapa | Galeria | Oferty partnerów
© Suwalszczyzna - "Kraina jak Baśń"
Tworzenie stron internetowcyh Kanet.eu